Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ons milieumanagement is erop gericht te kunnen voldoen aan de eisen van duurzaam ondernemen die vanaf 2010 werden gesteld door de Nederlandse overheid in het kader van haar inkoopbeleid.

Zorg voor het milieu en bewust omgaan met energie maken dan ook essentieel en voortdurend deel uit van ons productieproces.

  1. Inzamelen en hergebruiken van verpakkingen, papier en karton
  2. Gebruik maken van recycleerbaar verpakkingsmateriaal
  3. Scheiding van afvalstromen
  4. Geluiddemping
  5. Beperken van het aantal transportbewegingen