Certificaten & Kwaliteitszorg

Continuïteit is voor ons prioriteit nummer één. Vanuit dit principe kiezen we voor duurzame oplossingen die écht bijdragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winst hetgeen onderstaande certificaten bevestigen!

Het bewust zijn van kwaliteit in de breedste zin van het woord heeft ons tot één van de meest toonaangevende bedrijven in de grafische industrie gemaakt.

Certificaten

ISO 9001:2015

We waren het eerste grafische bedrijf dat ISO 9001 gecertificeerd was. De internationale eisen van dit kwaliteitsmanagementsysteem bewijzen dat we niet alleen kwaliteit leveren, maar ook onze afspraken nakomen. Dit betekent het volgende:

• We gebruiken uitsluitend papiersoorten die een goede runability garanderen. Kwaliteitsparameters, zoals de relatieve vochtigheid, bewaken en registreren we nauwlettend.

• Producten die niet aan de gestelde eisen voldoen of waarbij tekortkomingen voorkomen detecteren we vóór levering.

• In het geval er toch storingen of defecten optreden dan gaat onze gecertificeerde klachtenprocedure in werking. Uitgangspunten: Stagnatie tot een minimum beperken en in overleg met de desbetreffende opdrachtgever zo snel als mogelijk naar een passende oplossing zoeken.

• Ons ‘Disaster Recovery Plan’ is ontwikkeld om elke potentiele verstoring van de continuïteit in de dienstverlening in te dekken.

ISO 14001

Ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform de ISO 14001 richtlijnen. Dit houdt in dat we de milieubelasting van onze kernactiviteiten zoveel als mogelijk tot een minimum beperken. Dit houdt het volgende in:

• Continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling;

• Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van onze activiteiten.

Klimaatneutraal gedrukt

Wij doen er uiteraard alles aan om onze emissies tot een minimum te beperken. Dit doen we onder andere door te investeren in projecten als hergebruik van de restwarmte, led-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen. De CO2 die we tóch uitstoten compenseren we via Nature Office om zo een 100% CO2-neutrale bedrijfsvoering te garanderen.

Der Blaue Engel

Het label van Der Blaue Engel op een product geeft aan dat het product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten. Het is daarnaast ook veiilg voor consumenten.

Logo Wincor Nixdorf
Wincor Nixdorf

Wij zijn door Wincor Nixdorf gecertificeerd als drukker voor thermisch papier. Dit papier wordt gebruikt in hun ATM-systemen en thermische printers.

Papier: FSC ®

FSC-certificering draagt bij om de wereldwijde ontbossing een halt toe te roepen. FSC-gecertificeerd papier dat we inkopen is daarom afkomstig uit verantwoord beheerde bossen

Ben jij benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?